Edi Gusia, Emrohet në pozitën e Kryeshefes Ekzekutive të Agjencisë për Barazi Gjinore

June 28, 2016
Me 24 shkurt në mbledhje të Qeveris së Republikës së Kosovës është miratuar vendimi për emërimin e znj. Edi Gusia, në pozitën e Kryeshefes Ekzekutive të Agjencisë për Barazi Gjinore, në kuadër të ZKM-së.
Vendimi i Qeveris për emërimin e Kryeshefes së ABGJ