Edi Gusia, emrohet në pozitën e Kryeshefes Ekzekutive të Agjencisë për Barazi Gjinore

June 28, 2016
Me 24 shkurt ne mbledhje  të Qeveris së Republikës së Kosovës është  miratuar vendimi për emërimin e znj. Edi Gusia, në pozitën e Kryeshefes Ekzekutive të Agjencisë për Barazi Gjinore, në kuadër të ZKM-së.

Vendimi i Qeveris për emërimin e Kryeshefes së ABGJ