Zgjatet afati për Regjistrimin pa Pages të Pronës në Emër të dy Bashëkshortëve

January 25, 2017
Me vendim e Qeverisë të Republikës së Kosovës  nr.04/140 të datë  05.04.2017 është miratuar vendimi që ju mundëson në një afatë një vjeqar, Prill 2017-Prill 2018 ,që bashëkshortët  të regjistrojnë pa pages pronën në emër të dy bashëkshortëve , në gjithë teritorin e Kosovës  .

Bashkangjitur i gjeni dokumentet lidhur  me Udhzimin Administrativ për Rigjistrimin e Pronës në Emër te dy Bashëkshortëve  :

Vendimi i Qeveris se Republikës së Kosoves  për vazhdimine e afatit për regjistrimin e pronës në emër të dy bashëkshortëve 

Udhëzimi Administrativ 04-2017

Udhëzimi Administrativ për Regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve  03/2016