ABGJ mori pjesë në konferencën e organizuar nga Zyra e UN Women në Kosovë : “Qasja në drejtësi dhe reparacione për të mbijetuarat e dhunës seksuale të ndërlidhur me konfliktin”

September 14, 2017

Agjencia për Barazi Gjinore mori pjesë në konferencën e organizuar nga  Zyra e UN Women në Kosovë : “Qasja në drejtësi dhe reparacione për të mbijetuarat e dhunës seksuale të ndërlidhur me konfliktin”. Kjo konferencë organizohet në shënim të 17 vjetorit të Rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (UNSCR) 1325.

Me këtë rast KE ABGJ – Edi Gusia potencoi se :  “ Ne si institucione bartim përgjegjësinë tone për vonesat në ofrimin e shërbimeve dhe ndihmës sociale dhe pensioneve, mirëpo kjo çështje është vetëm faza fillestare e një procesi i cili duhet vene në qendër te agjendës ndërshtetërorë te dialogut. Reparacioni duhet pare si pjese e dialogut ndërshtetërorë Kosove – Serbi dhe njohjes se dhunës se ushtruar dhe drejtësisë se munguar, dhe kjo drejtësi duhet vendosur. Mospjesëmarrja e grave dhe mostrajtimi i çështjes se reparacionit për te mbijetuarat e dhunës seksuale si pjese e dialogut ndërshtetërorë është pjese e munguar e dialogut. Nëse çështja e reparacionit dhe vënies se drejtësisë për te mbijetuarat e dhunës seksuale nuk përfshihet ne këtë agjende, dhe nuk i përfshimë gratë ne këtë dialog rrezikojmë harmoninë civile Kosove pa te cilën nuk mund te ketë paqe te qëndrueshme. Paqja ndërtohet me dialog, dhe viktimat kanë emër.  Nuk ka faj pa fytyre, nuk ka viktimizues pa emër, dhe drejtësia duhet vëne në vend. Kjo është formula qe te mbijetuarat ti lëvizim nga viktima ne vendimmarrëse te drejtësisë se munguar.

Nuk mund te ketë politika efiçente në mungese te përfshirjes ne dialog,  drejtësia është obligim dhe detyrim ndaj te ardhmes së vendit tonë. Roli i komunitetit ndërkombëtarë si influencues i këtij dialogu për te sjelle palët ne tavoline, është i domosdoshëm si fasilitues i diskutimit te çështjeve te cilat po u kaluan ne heshtje nuk zgjidhen vetvetiu, dhe pa diskutimin  e tyre paqja do te jete e brishte dhe artificiale. Kërkimi i faljes dhe pranimi i përgjegjësisë për krimet e kryera ndaj te mbijetuarave është një nga pikat ku fillon e ardhmja jone si qytetare te Evropës demokratike ku paqja është proces i te mësuarit, dhe falje kërkohet per  pa -drejtësitë e përjetuara”  

Ne konferencë morën pjesë Znj Atifete Jahjaga , znj Ulrike Lunacek, Znj Vlora Çitaku, përfaqësues të institucioneve të RKS dhe shoqërisë civile.