Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore priten në takim antaret e Klubit Soroptimist me Qendër në Prishtinë

September 14, 2017

Sot 13/01/2017 është mbajtur takimi në mes  të përfaqesuseve të Klubit Soroptimist në Kosovë me qender në Prishtine, (Selia Qendrore në Kaliforni ) dhe Kryeshefes  Ekzekutive të ABGJ, znj. Edi Gusia dhe Shefes per Bashkëpunim në ABGJ, Shpresa Zariqi.
Takimi u mbajt me qëllimi të gjetejes se mënyrave të bashkëpunimit në mes  Agjencisë për Barazi Gjinore dhe  Klubit Soroptimist në Kosovë..Kryeshefja  Ekzekutive të ABGJ, znj. Edi Gusia i njoftoj përfaqësuset e Klubit Soroptimist në Kosovë lidhur me  punën dhe fushe-veprimin  e ABGJ-së e dhe sa i përket qasjes se Institucioneve të Kosovës në fushën e barazisë gjinore .

Derisa përfaqësuset e Klubit Soroptimist në Kosovë njoftun lidhur me Historiku i Klubit dhe me fushveprimtarin e saj e cila përfshin fusha të ndryshme si  të drejta të njeriut (Avansimi i statusit të grave) Edukimi , Kultura Zvillimi Ekonomik dhe Social,Ambienti Shëndeti Mirëkuptimi dhe Vullneti .Në fund u arrit një pajtimi që bashkëpunim në mes të ABGJ dhe Klubit Soroptimist me seli në Prishtinë, të vazhdoj dhe te rritet në aktivitet dhe projkete të ndryshme.