Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore priten në takim antaret e Klubit Soroptimist me qender në Prishtine

September 14, 2017

Sot 13/01/2017 është mbajtur takimi në mes  të përfaqesuseve të Klubit Soroptimist në Kosovë me qender në Prishtine, (Selia Qendrore në Kaliforni ) dhe Kryeshefes  Ekzekutive të ABGJ, znj. Edi Gusia dhe Shefes per Bashkëpunim  në ABGJ, Shpresa Zariqi.
Takimi u mbajt me qellimi  të gjetejes se mënyrave  të bashkëpunimit në mes  Agjencisë për Barazi Gjinore dhe  Klubit Soroptimist në Kosovë .Kryeshefja  Ekzekutive të ABGJ, znj. Edi Gusia i njoftoj përfaqësuset e Klubit Soroptimist në Kosovë lidhur me  punën dhe fushe-veprimin  e ABGJ-së e dhe sa i përket qasjes se Institucioneve të Kosovës në fushën e barazisë gjinore .

Derisa përfaqësuset e   Klubit Soroptimist në Kosovë njoftun lidhur me Historiku i Klubit dhe me fushveprimtarin e saj e cila perfeshin fusha te ndryshme si te të drejta të njeriut (Avansimi i statusit të grave) Edukimi , kultura Zvillimi ekonomik dhe social,Ambienti Shëndeti Mirëkuptimi dhe Vullneti .
Në fund u arrit një pajtimi  që bashkëpunim në mes të ABGJ dhe Klubit Soroptimist me seli në Prishtinë, të vazhdoj dhe te rritet në aktivitet dhe  projkete të ndryshme.