Agjencia për Barazi Gjinore sot u takua me Komsionin për të Drejtat e Njeriut,Barazi Gjinnore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione të Kuvendit të Kosovës

September 14, 2017

Agjencia për Barazi gjinore sot u takua me Komsionin për të Drejtat e Njeriut,Barazi Gjinnore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione të Kuvendit të Kosovës dhe disa nga deputetet e Grupit të Grave të Kuvendit të Kosoves.Ky takim është realizuar me qëllim të bashkëpunimit në mes të Agjencis për Barazi Gjinore dhe Komsionin për të Drejtat e Njeriut,Barazi Gjinnore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione të Kuvendit të Kosovës që pritet të ketë në të ardhmen lidhur me inciativat të ndryshme, gjithashut në vazhden e takimev  me instucionet e Republikës së Kosoves e në veqanti me Kuvendin e Kosoves si instucioni më i lartë legjislative i vendit. 

Kryeshefja Ekzekutive, znj. Edi Gusia e hapi takimin dhe prezantoj punen dhe mandatin e ABGJ-së , iniciativat dhe planet që ka  ABGJ për vitin  2018  , dhe mirëpriti ndihmën që ofrojnë deputetet e Republikes se Kosoves . Ajo falënderoi deputetet për përkushtimin  që ato kan ndaj qështjve gjinore dhe në ndihmën e ofruara ndaj inciativave gjinore. Në vazhdim të takimit  u diskutuan lidhur me  mundësitë e bashkëpunimit në mes të Agjencise për Barazi Gjinore dhe deputeteve të
Republikes se Kosoves.