Agjencia për Barazi Gjinore sot u takua me Komsionin për të Drejtat e Njeriut,Barazi Gjinnore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione të Kuvendit të Kosovës

September 14, 2017

Agjencia për Barazi gjinore sot u takua me Komsionin për të Drejtat e Njeriut,Barazi Gjinnore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione të Kuvendit të Kosovës dhe disa nga deputetet e Grupit të Grave të Kuvendit të Kosoves.Ky takim është realizuar me qëllim të bashkëpunimit ne mes të  Agjencis për Barazi Gjinore dhe Komsionin për të Drejtat e Njeriut,Barazi Gjinnore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione të Kuvendit të Kosovës qe pritet të ketë në të ardhmen lidhur me inciativat të ndryshme me instucionet e Republikës së Kosoves e në veqanti me Kuvendin e Kosoves si instucioni më i lartë legjislative i vendit. 

Kryeshefja Ekzekutive, znj. Edi Gusia e hapi takimin dhe prezantoj punen dhe mandatin e ABGJ-së , iniciativat dhe planet qe ka e ABGJ per vitet 2018  , dhe mirëpriti ndihmën të cilën janë të gatshëm ta ofrojnë deputetet e Republikes se Kosoves . Ajo falënderoi deputetet për përkushtimin e që ato kan ndaj qështjve gjinore dhe në ndihmën e ofruara ndaj inciativave gjinore.  Në vazhdim të takimit  u diskutuan mundësitë e bashkëpunimit ne mes të Agjencise për Barazi Gjinore dhe deputeteve të
Republikes se Kosoves.