Përfaqësues të Agjencisë për Brarazi Gjinore u takuan me përfaqësues të Agjencisë Kadastrale të Kosovës

January 30, 2018

Sot u realizua takimi në mes të përfaqësusve të Agjencisë për Brarazi Gjinore dhe Agjencinë Kadastrale të Kosovës .Ky takim u realizu me qëllim që të bisedohet  lidhur me mundësit e vazhdimit të masëse afrimative lidhur me rigjistrimin e pronës së paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve,si dhe nje bashkëpunim që mund të realizohet në të ardhmen, në mënyrë që dy Agjencite të kordinohet dhe të bashkëpunojne në iniciativa të reja lidhur me masa afirmative që do të mund të realizoheshin bashkarisht me qëllim të rritjes së qasjes së grave në prona .Takim u zhvillua në zyrat e Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencinit  Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha .