Përfaqësues të Agjencisë për Brarazi Gjinore u takuan me përfaqësues të Agjencisë Kadastrale të Kosovës

January 30, 2018

Sot u realizua  takimi në mes të përfaqësusve të  Agjencisë për Brarazi Gjinore dhe Agjencinë Kadastrale të Kosovës .Takim u zhvillua ne zyrat e Kryeshefi Ekzekutiv të Agjencinit  Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha .Ky takim u realizu me qëllim që të bisedohet  lidhur me mundësit e vazhdimit të masëse afrimative lidhur me rigjistrimit të pronës së paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve,si dhe një bashkëpunim që mund të realizohet në të ardhmen, në mënyrë që dy Agjencite të Koordinohen dhe të bashkëpunojne  në iniciativa të reja lidhur me masa afirmative që do të mund te realizoheshin  bashëkarisht me qëllim të rritjes së qasjes së grave në prona .