Përfaqësues të Agjencisë për Brarazi Gjinore u takuan me përfaqësues të Agjencisë Kadastrale të Kosovës

January 30, 2018

Sot u realizua  takimi në mes të përfaqësusve të  Agjencisë për Brarazi Gjinore dhe Agjencinë Kadastrale të Kosovës .Takim u zhvillua ne zyrat e Kryeshefi Ekzekutiv të Agjencinit  Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha .
Ky takim u realizu me qëllim që të bisedohet  lidhur me mundësit e vazhdimit të masëse afrimative lidhur me rigjistrimit të pronës së paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve,si dhe nje bashkëpunim që mund të realizohet në të ardhmen, në mënyrë që dy Agjencite të kordinohet  dhe të bashkëpunojne  në   iniciativa të reja lidhur me masa afirmative që do të mund te realizoheshin   bashkarisht me qëllim të rritjes së qasjes së grave në prona .