Sot para Grupit Punës u Prezentua drafti i Ex-Postit të Ligjit për Barazi Gjinore

January 30, 2018

Agjencia për Barazi Gjinore /Zyra e Kryeministrit siq dihet  ka filluar procesin e vlerësimit të  Ex-Post- it të Ligjit  05/L-020  për Barazi Gjinore ( G.Z. e Republikës së Kosovës /nr 16,26 qershor 2015).

Vlerësimi i Ex-postit ka përfshijë dispozitat si: Masat e veçanta, Kuotat, Statistikat e ndara në Gjini  dhe Buxhetimin Gjinor.Sot me 31 Maj 2018 para  grupit punues është prezentuar drafti i EX-Postiti i Ex-Post- it të Ligjit  05/L-020  për Barazi Gjinore, nga eksperti juridik Admir Duraj.Në vazhdim të takimit nga antarët e grupit u diskutua për drafitn e prezentuar.