Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM sot ka mbajt sesion orientues për stafin e Universitetit të Prishtinës

May 16, 2019

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM sot ka mbajt sesion orientues për stafin e Universitetit të Prishtinës, dhe student të Fakultetit Ekonomik për përfshirjen e përspektivës gjinore në proceset e mësimdhënies dhe mësimnxënies në fushën e ekonomisë. Në këtë takim prezantuan Kryshefja Ekezkutive e ABGJ -së Edi Gusia, Dekani i Fakultetit Ekonomik But Dedaj, Blerinda Idrizi - Udhëheqëse e projektit NIRAS/CPM Internacional, Projekt i financuar nga SIDA, si dhe konsulentja nga Spanja, Gisela Carrasco-Miró, e cila prezantoj mbi Integrimin e Perspektivës Gjinore në Studimet Ekonomike në Shkollimin e Lartë.