ABGJ priti në takim një delegacion të Organizatës Women's Rights/Të drejtat e grave/Zensko Pravo

May 24, 2019

Një delegacioni i Organizatës  Women's Rights/Të drejtat e grave/Zensko Pravo, sot ishte në vizitë në Agjencin për Barazi Gjinore.Delegacioni  u prit nga Kryeshefja Egzekutive e ABGJ-së Edi Gusia dhe Shefet e divizioneve të ABGJ-së . Kjo Vizitë ishte në vazhden e vizitave të planifikuar nga Organizata Women's Rights/Të drejtat e grave/Zensko Pravo që po i zhvillon në kuadër të projektit Gratë për Barazi dhe Paqe në Komunat Veriore të Kosovës. Me këtë rast grupi multietnik i grave të cilat përfaqësojn Organizatën Women's Rights/Të drejtat e grave/Zensko Pravo, u njoftuan nga Kryeshefja Egzekutive e ABGJ-së Edi Gusia  me hisotrikun, punën, aktivitetet ,sukseset dhe sfidat  që pritet të zhvillohen në të ardhmen gjate realizimit të planit dhe aktiviteteve të ABGJ-së .

Në këtë takim u dakordu që të vendoset një bashkëpunimit në mese të ABGJ-së dhe Organizatë Women's Rights/Të drejtat e grave/Zensko   Pravo.