Përfaqësues të ABGJ-së me datën 8 dhe 9 tetor morën pjesë në forumin dy ditorë, ku u diskua mbi përfundimin e përzgjedhjes se seksit te njëanshëm gjinor, mbajtur në Stamboll, Turqi

October 14, 2019

Përfaqësues të ABGJ-së me datën 8 dhe 9 tetor morën pjesë në forumin dy ditorë, ku u diskua mbi përfundimin e përzgjedhjes se seksit te njëanshëm gjinor, mbajtur në Stamboll, Turqi.
Me ftesë të Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA), dhe Qendra Ndërkombëtare e Fëmijëve (ICC) përfaqësuesit e Agjencisë për Barazi Gjinore morën pjesë në forumin dy ditorë me temë “Preferenca e djemve dhe nënvlerësimi i vajzave” ku u sigurua një platformë për shkëmbimin e njohurive mbi preferencat e djemve dhe zgjedhjen e seksit të njëanshëm dhe për të nxitur shkëmbim dhe bashkëpunim Jug-Jug midis vendeve të prekura.