Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Shoqatën e Grave te Shërbimit Korrektues te Republikës se Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën ‘’Dhuna ne Familje dhe Ngacmimi seksual ,ndikimet këtyre dukurive negative ne shoqëri’’

December 16, 2019

 

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Shoqatën e Grave te Shërbimit Korrektues te Republikës se Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën ‘’Dhuna ne Familje dhe Ngacmimi seksual ,ndikimet  këtyre dukurive negative ne shoqëri’’

Në këtë trajnim morën pjesë tridhjetë gra ,derisa si  Trajnere ishte  Znj.Leonora Selmani  shefe  e Divizionit për Legjislacion në ABGJ.

Ky trajnim është  financuar nga asistenca direkte  e SIDA  Suedeze për ABGJ-në.