Njoftimi i Ministrise së Shëndetesise për krijimin e mundësise se strehimit të përkohshëm për rastet e dhunës në familje në kohë pandemie

April 24, 2020

Qëllim i kësaj qarkoreje është Koordinimi Ndërinstucional për mbrojtjen e viktimave të Dhunës në Familje dhe Dhunës në Baza Gjinore në nivel vendi ,në situatën e pandemisë nga Corona Virusi Covid 19.

Qarkoreja Informative për Koordinim ndërinstuciona në situatë Covid 19 Nr.09/2020