December 07, 2020

Përfaqësueset e ABGJ sot u takuan me Drejtoreshën e Shoqatës “Gratë për Gratë” Ilirjana Jaka-Gashi, ku u diskutua për punën që bënë kjo organizatë me qëllim të fuqizimit ekonomik te grave, pavarësimit dhe përmirësimit te pozitës së grave në shoqëri.
Ndërsa, Kryeshefja Ekzekutive e ABGJ Edi Gusia, i njoftoj të pranishmet me planet dhe aktivitete qe janë duke u realizuar gjatë kësaj periudhe.