Agjencia për Barazi Gjinore ka filluar me ciklin e trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje

June 04, 2021

 

 

Trajnimi është duke u mbajtur  me Policinë e Kosovës,ku përmes këtij trajnimi Policia do të njoftohet me përgjegjësit që ka ndaj viktimës.Derisa një nga detyrat parësore e Policisë është ti hetoj rastet dhe ti mbrojë viktimat .

Policia e Kosovës si reaguesit e parë të zakonshëm kanë një detyrim për ti dhënë informacion viktimave , t'i udhëzojnë viktimat gjatë procesit dhe të njoftojnë akterët tjerë.