Agjencia për Barazi Gjinore sot dhe nesër do të mbajë trajnim për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje me Policinë e Kosovës, konkretisht me patrullat e policisë të cilët janë reaguesit e parë në rastet e dhunës në familje. Trajnimi po mbahet në regjionin e Mitrovicës

November 03, 2021

Agjencia për Barazi Gjinore ka mabajtur  trajnim me 2 dhe 3 Nëntor 2021  për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje me Policinë e Kosovës, konkretisht me patrullat e policisë të cilët janë reaguesit e parë në rastet e dhunës në familje. Trajnimi po mbahet në regjionin e Mitrovicës