December 11, 2021

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM për tri ditë radhazi ka organizuar punëtorin me titull "Sfida të reja Vizione të qëndrueshme", një nismë monumental për ridimensionalizimin e perspektivave insitucionale në reflektim të sfidave në një botë post covid, avancimit të barazisë gjinore në gjithë sektoret e jetës së vendit dhe si kontribues inovator në agjendat ndërkombltare të barazisë gjinore.