March 18, 2022

Agjencia për Barazi Gjinore sot dhe nesër do të mbajë trajnim me Policinë e Kosovës, rreth përgjegjësive të tyre që janë të parapara në Procedurat Standarde të Veprimit, konkretisht me patrullat e policisë të cilët janë reaguesit e parë në rastet e dhunës në familje. Trajnimi po mbahet në regjionin e Prishtinës.