Me ftesë të Zyrtarës për Barazi Gjinore të Komunës së Obiliqit Ganimete Aliu, dhe në bashkëpunim me Agjencinë për Barazi Gjinore/ZKM u mbajt sot trajnimi për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familj

July 22, 2022

 

Në takim ishin prezent Zyrtarja për Barazi Gjinore, Anëtarët e Mekanizmit Koordinues për Mbrojtje nga Dhuna në Familje nga Gjykata, Policia, Qendra për Punë Sociale, përfaqësues nga Strehimorja, Punëtor Shëndetësor etj.

Përfaqësuesit e ABGJ prezantuan para te pranishmëve përgjegjësit të cilat  dalin nga PSV karshi viktimave te dhunës në familje.