Ballina | ABGJ

U okviru implementacije Projekta ‘Instrument za Rodnu Ravnopravnost na Kosovu’ - GEF finansiran od strane Evropske Unije, Agencija za Polnu Ravnopravnost/Kancelarija Premijera, uz podršku izvršnog partnera UN Women, angažovani su na unapređenju standarda o rodnoj ravnopravnosti i uslovima utvrđenim u ...

Citaj Više

Agencija za Polnu  Ravnopravnost danas je održala prvi informativni sastanak sa Radnom Grupom za dopunu i izmenu Standardnih Procedura Delovanja u Borbi protiv Porodičnog Nasilja, nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja.

Citaj Više

  Agencija za Rodnu Ravnopravnost danas je održala redovni sastanak sa Zvaničnicima/e za Polnu u Ravnopravnost na centralnom i lokalnom nivou, gdje se raspravljalo o prikupljanju podataka za konačnu procjenu Akcionog Plana Programa za Rodnu Ravnopravnost na Kosovu, dok je druga tačka dnevnog reda bila ...

Citaj Više

Najnovije vesti


26 April 2024

Agencija za Polnuu Ravnopravnost u saradnji sa Kosovskom Policijom danas održava informativnu sesiju o Istanbulskoj Konvenciji i promenama u Zakonu o sprečavanju i zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja, sa ...

Citaj Više

Agencija za Rodnu Ravnopravnost u saradnji sa Policijom Kosova danas održavaju informativnu sesiju u vezi sa Istanbulskom Konvencijom i izmenama

23 April 2024

Agencija za Rodnu Ravnopravnost u saradnji sa Policijom Kosova danas održavaju informativnu sesiju u vezi sa Istanbulskom Konvencijom i izmenama u Zakonu o sprečavanju i zaštiti od porodičnog nasilja, nasilja nad ženama i nasilja na ...

Citaj Više

Agencija za Polnu Ravnopravnost  i Ministartvo Finasije, Rada i Trensfere su organizairali drugu Radionicu za radne institucije za draftiranje Polnog Odgovornog Buđetiranja

22 April 2024

Agencija za Polnu Ravnopravnost  i Ministartvo Finasije, Rada i Trensfere su organizairali drugu Radionicu za radne institucije za draftiranje Polnog Odgovornog Buđetiranja. Ovaj proces če nastaviti isto i tokom meseca. Radna Grupa je podržana sa Tehnič...

Citaj Više

Publikacije


Video


Događaji


Top