Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM ka ndiçuar Ndërtesën e Qeverisë së Kosovës në shënim të 8 Marsit Ditën Ndërkombëtare të Gruas

March 09, 2023

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM ka ndiçuar Ndërtesën e Qeverisë së Kosovës në shënim të 8 Marsit Ditën Ndërkombëtare të Gruas me dedikimin ne kujtim te grave krijuese, artiste profesoresha universitare dhe gazetare që thyen barrierat në fushat ku vepruan dhe ndërtuan historinë e vendit tonë me fytyrë gruaje, dhe të cilat nuk jetojnë më. Në ndërtesë u vendosen fotografitë e Nexhmije Pagarusha, Leze Qena, Sazana Çapriqi, Burbuqe Rushit ,Violeta Rexhepagiqi, Burbuqe Berisha ,Vjosa Berisha, Arzana Kraja, Alije Vokshi, Edi Shukriu, Esma Mulla, Teuta Tmava, Ardita Sylejmani, Seniha Spahiu, Shahindere BërlajolliAgjencia për Barazi Gjinore/ZKM ka ndiçuar Ndërtesën e Qeverisë së Kosovës në shënim të 8 Marsit Ditën Ndërkombëtare të Gruas me dedikimin ne kujtim te grave krijuese, artiste profesoresha universitare dhe gazetare që thyen barrierat në fushat ku vepruan dhe ndërtuan historinë e vendit tonë me fytyrë gruaje, dhe të cilat nuk jetojnë më. Në ndërtesë u vendosen fotografitë e Nexhmije Pagarusha, Leze Qena, Sazana Çapriqi, Burbuqe Rushit ,Violeta Rexhepagiqi, Burbuqe Berisha ,Vjosa Berisha, Arzana Kraja, Alije Vokshi, Edi Shukriu, Esma Mulla, Teuta Tmava, Ardita Sylejmani, Seniha Spahiu, Shahindere Bërlajolli