May 18, 2023

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike, në koordinim me ZBGJ në komunën e Dranasit dhe me mbështetje të asistencës teknike të UN Women po mbajn trajnim një ditor për "Parandalimin dhe Trajtimin e rasteve të ngacmimit seksual në vendin e punës" me 23 zyrtar të Komunës së Drenasit.

Gjatë trajnimit do të prezantohen format e ngacmimit seksual, politikat kundër ngacmimit seksual në organet e administratës publike, krijimi i një kulture të respektit brenda vendit të punës, zingjiri i menaxhimit të rasteve të ngacmimeve seksuale etj.