September 27, 2023

Agjencia për Barazi Gjinore është duke mbajt trajnim në Komunën e Lipjanit me Anëtaret e Mekanizmit Koordinues për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, për Procedurat Standarde të Veprimit.

Trajnimi po e ndjekin 25 persona