U mbajt takimi i radhës me zyrtaret për Barazi Gjinore në Komuna dhe Ministri

November 27, 2015

Agjencia për Barazi Gjinore sot ka  mbajtur takimin e radhës  me zyrtaret për Barazi Gjinore në Komuna dhe Ministri , në këtë takimi është prezentuar dhe diskutuar  draft rregullorja për detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrtarëve përkatës për Barazi Gjinore në Ministri dhe Komuna.

Hapjen e takimi e bëri Kryeshefja Ekzekutive e ABGJ-së Edona Hajrullahu, e cila falënderoi të pranishmit për pjesmarrje dhe bashkpunimin  e dhënë gjatë hartimi të kësaj rregullore ,derisa në vazhdim të takimit u dikskutua draft rregullurja ku pjesmarrësit përveq se u njoftuan me drafte rregulloren i dhanë sygjerimet dhe vrejtjet për drafte rregulloren .