U mbajt takimi i radhës me Zyrtaret për Barazi Gjinore në Komuna dhe Ministri

November 27, 2015

Agjencia për Barazi Gjinore sot ka mbajtur takimin e radhës me Zyrtaret për Barazi Gjinore në Komuna dhe Ministri , në këtë takimi është prezentuar dhe diskutuar Draft Rregullorja për detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrtarëve përkatës për Barazi Gjinore në Ministri dhe Komuna.

Hapjen e takimi e bëri Kryeshefja Ekzekutive e ABGJ-së Edona Hajrullahu, e cila falënderoi të pranishmit për pjesmarrje dhe bashëkpunimin  e dhënë gjatë hartimi të kësaj rregullore ,derisa në vazhdim të takimit u dikskutua draft rregullurja ku pjesmarrësit përveq se u njoftuan me drafte rregulloren i dhanë sygjerimet dhe vrejtjet për drafte rregulloren .