Përfaqësuse nga Instucionet e Republikës së Kosovë të kryesuar nga ABGJ ishin në vizitë pune në Republikën Federale të Gjermanisë-Berlin

September 14, 2017

Agjencia  për Barazi Gjinore bazuar në planin e punës për vitin 2017 dhe prioriteteve të parapara për ngritje të kapaciteteve profesionale dhe shkëmbimin e njohurive dhe informatave, në bashkëpunim me GIZ-in  ka organizuar udhëtim/vizitën studimor – vizitë pune në Republikën Federale të Gjermanisë/Berlin.Qëllimi i kësaj vizite ishte njohja e metodologjisë së punës për hartimin e koncept dokumentit për Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinor dhe mënyrat e bashkëpunimit me akteret kryesor.

Me datë  14.11.2017  Delegacioni i Republikës se Kosovës  i përbër nga 15 anëtar të grupit punues ,në mesin e tyre : Zyrtarët e  ABGJ-së , Ministria e Financave  , ZKM, SKQ/ZKM  anëtarë të grupit punues për hartimin e koncept dokumentit për Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinore, janë takuar Gabriele Kamper /Udhëheqëse  e Zyrës për Barazi Gjinore me të cilën diskutuan lidhur me informacionet e përgjithshëme mbi Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinorë .

 Me datë 15.11.2017  pjesëmarrësit  e grupit punues u takuan me përfaqësueset nga Iniciativa  e grave jo-partiake të qytetit  të Berlinit  E.V.(UPFI)  znj. Bergit Hartings /Anëtarë e Bordit  dhe znj. Carola von Braun Zëdhënese .

Grupi Punues  u takua dhe me  znj. Mara Kuhl  shkencëtare  dhe këshilltare  për administrate  dhe politikë për te diskutuar rreth strategjisë  politike për buxhetine përgjegjshëm gjinore, sfidat ne zhvillimin dhe zbatimin  e procesit ej.

Me 16.11.2017 delegacioni i Republikes së Kosovës  u takuan me  znj. Kristine Rabe /ish zyrëtaretre e zyrës për Mundësi të Barabarta  në Distriktibn  Charlottenburg – Wilmersdorf të Berlinit ,në fund të ditës delegacioni u takuan  me anëtaren e Parlamentit Gjerman znj.Ekin Deligoz e Grupit Parlamentar i të Gjelberve /Aleanca 90.

Ky delegacion patën rastin të takohen dhe me përfaqësues të Administratës së Senatit  për Financa  zt. Torsten Puhst, Shefe  e Departamentit  Departamenti i II –Politika Fiskale  dhe Buxheti  më te cilën diskutuan rreth informacionit  të përgjithshëm mbi buxhetimin në Berlin,duke marre parasysh aspektin gjinor .