Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore morën pjesë në konferencën regjionale ‘’Matja e Barazisë Gjinore në Ballkanin Perëndimorë”

September 14, 2017

Me ftesë  të shkollës Regjionale  për Administrate Publike  RESPA  përfaqësues  të  Agjencisë  për Barazi Gjinore Leonora Selmani-Shefe  e Divizionit për Legjislacion  dhe Refiqe Murtezi-zyrtarë për Legjislacion ,morën pjesë në  Konferencën Regjionale  ‘’Matja e Barazisë Gjinore  në Ballkanin  Perëndimorë”  me datën 01.12.2017 në Danillovgrad të Malit të Zi .

Në cilësin e panelistës  znj Selmani prezantoi mbi politikat dhe të arrituar e Republikës së Kosovës në Barazi Gjinore . Në këtë konferencë  pjesëmarrës  nga Republika e Kosovës ishin edhe përfaqësues  nga Avokati i Popullit , Kuvendi i Kosovës  dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës.

Në këtë konferencë u diskutua përpos të tjerave u dikutu dhe Indeksin Gjinor dhe mundësit e bashkëpunimit me shtetet rajonale dhe hapat që  do të merren në të ardhmen  nga RESPA.