Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore morën pjesë në Konferencën Regjionale ‘’Matja e Barazisë Gjinore në Ballkanin Perëndimorë”

September 14, 2017

ME  datën 01.12.2017 në Danillovgrad të Malit të Zi  me ftesë të shkollës Regjionale  për Administrate Publike  RESPA Znj. Leonora Selmani-Shefe  e Divizionit për Legjislacion në ABGJ   dhe Znj.Refiqe Murtezi-Zyrtarë për Legjislacion ,morën pjesë në  Konferencën Regjionale  ‘’Matja e Barazisë Gjinore në Ballkanin  Perëndimorë”. 

Në cilësin e panelistës Znj.Selmani prezantoi mbi politikat dhe të arrituar e Republikës së Kosovës në Barazi Gjinore . Në këtë konferencë  pjesëmarrës nga Republika e Kosovës ishin përfaqësues  nga Avokati i Popullit , Kuvendi i Kosovës  dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës.Në këtë konferencë u diskutua përpos të tjerave u diskutua dhe Indeksin Gjinor dhe mundësit e bashkëpunimit me shtetet rajonale dhe hapat që do të merren në të ardhmen nga RESPA.