Përfaqësues të ABGJ morën pjesë në takimin më 8-9 shkurt 2018 në IEBG (EIGE), në Vilnius

January 29, 2018

Përfaqësues te Agjencisë për Barazi Gjinore dhe përfaqësues të statistikave të Kosovës morën pjesë në takimin e 7-të të zyrtarëve nga vendet kandidate dhe vendet kandidate potenciale, që u zhvillua më 8-9 shkurt 2018 në Institutin Evropian për Barazi Gjinore (EIGE), ne  Vilnius, Lituani. Ky takim është  organizuar në kuadër të projektit të Instrumentit të Ndihmës së Para-Anëtarësimit të EIGE-së.

Qëllimi i këtij takimi është që pjesëmarrësit të marrin një pasqyrë të projektit të ri që detajon bashkëpunimin e EIGE me vendet kandidate të BE dhe vendet kandidate potenciale dhe të shkëmbejnë informata rreth zhvillimeve të fundit lidhur me barazinë gjinore.

ABGJ prezantoi mbi aktivitetet e relauziara gjate vitit 2017 si dhe ato te planifikuara per vitin 2018. Takimi ofroi  mundësi për kontribut të përbashkët në planifikimin e bashkëpunimit të mëtejshëm dhe identifikimin e prioriteteve të përbashkëta.