Zyrtarja për Barazi Gjinore në Komunen e Klinës ka organizuar puntorinë ’’Prezantimi i Instrumenteve Ligjore që rregullojnë Barazinë Gjinore në Kosovë’’

June 28, 2018

Me ftesë të Zyrtares për Barazi Gjinore të Komunës se Klinës  znj. Remzie Maloku përfaqësues nga Agjencia për Barazi Gjinore morën pjesë në punëtorinë e mbajtur në Klinë me datë 28 Qershor 2018.Kjo punëtori kishte karakter një ditore ku përveq që kishte qëllim prezantimin e instrumenteve ligjore që rregullojnë Barazinë Gjinore në Kosovë, kishte qëllim ti informojmë gratë përfaqësuese në institucione për Ligjin për Barazi Gjinore, sfidat ,fuqizimin e rolit të gruas në qeverisje dhe për detyrat dhe përgjegjësit e zyrtarëve përkatës për Barazi Gjinore në nivelin Komunal dhe Lokal . Pjesëmarrës në këte punëtori ishin : Zyrtar nga Komuna e Klinës , Zyrtar nga Agjencia për Barazi Gjinore gjegjësisht nga Divizioni i Legjislacion , Naser Ajeti dhe Refiqe Murtezi, përfaqësues nga OSBE-ja ,shoqëria civile dhe përfaqësues nga OJQ-të.