Zyrtarja për Barazi Gjinore në Komunen e Klinës ka organizuar puntorinë ’’Prezantimi i Instrumenteve Ligjore që rregullojnë Barazinë Gjinore në Kosovë’’

January 30, 2018

Në këtë punëtori me ftesë  të Zyrtares për Barazi Gjinore të Komunës se Klinës  znj. Remzie  Maloku përfaqësues nga Agjencia për Barazi Gjinore  morën  pjesë në punëtorinë  e mbajtur në Klinë me datë 28 Qershor 2018 .
Kjo punëtori  kishte karkter një ditore ku  përveq që  kishte  qëllim prezantimin  e instrumenteve  ligjore që rregullojnë barazinë gjinore në Kosovë, kishte qëllim ti informojmë  gratë përfaqësuese në institucione për Ligjin për Barazi Gjinore , sfidat ,fuqizimin e rolit të gruas në qeverisje dhe për detyrat dhe përgjegjësit e zyrtarëve përkatës për Barazi Gjinore në nivelin Komunal dhe Lokal .

 

Pjesëmarrës në këte punëtori kan qenë : Zyrëtar nga Komuna e Klinës , Zyrtar nga Agjencia për Barazi Gjinore gjegjësisht nga Divizioni i Legjislacion Naser Ajeti dhe Refiqe Murtezi, përfaqsues nga  OSBE-ja , shoqëria civile dhe përfaqësues nga OJQ-të.