Agjencia për Barazi Gjinore u takua me anëtarët e Korpusit të Paqës

January 30, 2018

Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore të kryesuar nga Kryeshefja Ekzekutive Edi Gusia, u takuan me anëtarët e rinj të Korpusit të Paqës në Komunën e Kamenicës.

Në takim u diskutua  për rezultatet e mira të projektit të realizuar nga vullnetarët e Korpusit të Paqes, ku deri me tani janë ndërmarrë aktivitete të shumta nga fusha specifike, duke përfshirë arsimin, zhvillimin e komuniteteve, zhvillimin ekonomik dhe fusha të tjera.

Në këtë takim nga ana  ABGJ-së u prezantua, Ligji për Barazi Gjinore, Mekanizmat Institucional të Barazisë Gjinore, si dhe plani i punës së ABGJ-së.