ABGJ ka mbajtur punëtorin në Mitrovice për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme të Përbashkët në Emër të dy Bashkëshortëve

January 30, 2018

Agjencia për Barazi Gjinore me qëllim të promovimit të Udhëzimi Administrativ QRK-nr.08/2018 për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve ka organizuar punëtori në  Komunën e Mitrovicës në bashkëpunim me Zyrtarën për Barazi Gjinore .

Kjo punëtori është mbajtur me dt:05/09/2018 në Mitrovicë dhe kishte qëllim prezantimin  e Udhëzmit Administrativ dhe të Drejtës Trashigimore në Kosovë për të punësuarit - Zyrtar nga Komuna e Mitrovicës , Zveqanit , Mitrovica e Veriut ,

Prezantimin e mbajti Z. Naser Ajeti  Zyrtar  i Lartë për Legjislacion në Agjencinë për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Refiqe Murtezi /zyrtare për Legjislacion.