ABGJ ka mbajtur punëtorin në Mitrovice për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve

January 30, 2018

Agjencia për Barazi Gjinore  me qëllim të promovimit të Udhëzimi Administrativ QRK-nr.08/2018   per masat e veçanta  për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve ka organizuar punëtori  në  Komunën e Mitrovicës  në bashkëpunim me Zyrtarën  për Barazi  Gjinore . Kjo punëtori është mbajtur me dt:05/09/2018 në Mitrovicë dhe kishte qëllim  prezantimin e  Udhëzmit Administrativ dhe të Drejtës  Trashigimore  në Kosovë për të punësuarit - Zyrtar nga Komuna e Mitrovicës , Zveqanit , Mitrovica e Veriut .

Prezantimin e mbajti Z. Naser Ajeti,  Zyrtar  i Lartë për Legjislacion në Agjencinë për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Refiqe Murtezi /zyrtare për Legjislacion.