ABGJ mori pjesë në Konferencën me Temën "Gratë në Këshilla të Lagjeve dhe Fshatrave: Obligim, Nevojë apo Dëshirë?"

November 14, 2018

Me datën 13.11.2018 Agjencia për Barazi Gjinore mori pjesë në Konferencën me temën "Gratë në Këshilla të lagjeve dhe fshatrave: Obligim, nevojë apo dëshirë?,organizuar dhe mbeshtetur nga Organizata "Kosova  Women 4 Women".
Konferenca kishte për  synim  t’i shtjellojë cështjet kryesore që lidhen me këtë temë siq janë këshillat e fshatrave, mundesia për tu kryesuar nga gratë,sfidat e deritanishme , përfaqesimi i grave në vendimmarrje .

Ne këtë konferencë në cilësin e penalistes ishte , Leonora Selmani Shefe e Legjislacionit në ABGJ , e cila tregoi për pozitën e gruas në nivelin drejtues dhe nëvendimmarrje .