ABGJ mori pjesë në Konferencën me temën "Gratë në Këshilla të lagjeve dhe fshatrave: Obligim, nevojë apo dëshirë?"

November 14, 2018

Me datën 13.11.2018 Agjencia për Barazi Gjinore mori pjesë në Konferencën me temën "Gratë në Këshilla të lagjeve dhe fshatrave: Obligim, nevojë apo dëshirë?", organizuar dhe mbeshtetur nga Organizata Kosova- Women 4 Women.
Konferenca kishte  për  synim  t’i shtjellojë cështjet kryesore që lidhen me këtë temë siq janë këshillat e fshatrave, mundesia për tu kryesuar nga grate,sfidat e deritanishme , përfaqesimi i grave në vendimarrje .

Ne këtë konferencë në cilësin e penalistes prezantoi Leonora Selmani e cila tregoi për pozitën e gruas në nivelin drejtues dhe në vendimarrje.