Agjencia për Barazi Gjinore mirëpriti Drejtoreshen e UNFPA për Kosovë dhe Dr. Visare Mujko - Nimani Udhëheqëse e Zyres së UNFPA në Kosovë

October 30, 2018

Agjencia për Barazi Gjinore mirëpriti Drejtoreshen e UNFPA për Kosovë dhe Dr. Visare Mujko - Nimani Udhëheqëse e Zyres se UNFPA në Kosovë .
Znj Dr.Doina Bologa  njoftoi ABGJ-në lidhur me punën dhe aktivitet që ka zhvilluar dhe ështe duke zhvilluar UNFPA në Kosove .Derisa në anën tjetër Kryeshefja Egzekutive e ABGJ-së Edi Gusia, njoftoi dy musafiret lidhur me punën e deritashme dhe aktivitete që pritet të zhvillohen në të ardhmen nga ana e ABGJ-së. Qëllimi i këtij takimi ishte vendosja e bashkëpunimit në mese të ABGJ-së dhe UNFPA.