Përfaqësus nga Agjencia për Barazi Gjinore mirëpritën Drejtoreshen e UNFPA për Dr.Doina Bologa dhe Dr. Visare Mujko - Nimani Udhëheqëse e Zyres së UNFPA në Kosovë

October 30, 2018

Përfaqësus nga Agjencia për Barazi Gjinore mirëpritën Drejtoreshen e UNFPA për Kosovë Znj Dr.Doina Bologa dhe Dr. Visare Mujko - Nimani Udhëheqëse e Zyres se UNFPA në Kosovë. Znj Dr.Doina Bologa  njoftoi ABGJ-në lidhur me punën dhe aktivitet që ka zhvilluar dhe janë  duke i zhvilluar UNFPA në Kosovë .Derisa në emër të ABGJ Kryeshefja Egzekutive Edi Gusia, njoftoj dy musafiret lidhur me punën e deritashme dhe aktivitete që pritet të zhvillohen në të ardhmen nga ana e ABGJ-së. Qëllimi i këtij takimi ishte vendosja e bashkëpunimit në mese të ABGJ-së dhe UNFPA.