U zhvillua takimi koordinues në mese të ABGJ-së, Koordniatorit Nacional për mbrojtje nga dhuna në familje dhe ZBGJ –ve Komunale

September 20, 2018

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Koordinator Nacional për mbrojtje nga dhuna në familje Naim Qela,j organizuan takim me teme” Rritja e funksionalizimit të mekanizmave koordinues institucionalë ekzistues në nivel lokal si dhe ngritja e tyre në Komunat ku mungojnë”.

Qëllimi i këtij takimi ishte një koordinimi më i mirë në mese të gjithë mekanizmave që merren me mbrojtjen nga dhuna në familje në mënyr që aty ku nuk egzistojnë  mekanizmat të krijohen, derisa aty ku egzistojnë të kemi një efikasitet më të madhe sa i përket koordinimit  kundër dhunës në familje .

Takimin  në emër të ABGJ-së e përshëndeti Edi Gusia Kryeshefe Ekzekutive e ABGJ-së, e cila foli lidhur me rëndësin dhe problemt që janë duke hasur sa i përket koordinimit të këtyre mekanizmave dhe për punën të cilën është duke e bëre ABGJ në këtë drejtim .

Derisa Koordinator Nacional për mbrojtje nga dhuna në familje Zt.Qelaj foli lidhur me rritjen dhe  funksionalizimit e mekanizmave koordinues institucionalë ekzistues në nivel lokal  dhe gjithashutu me punën që janë duke e bërë për ngritjen e mekanizmave të tillë institucional në ato komuna ku mungojnë .

Në vazhdim të takimit u zhvillua një debat  në mes të pjesmarrësve dhe panalistëve lidhur me temat e lartë-përmendura .