ABGJ së bashku me Komisioni Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore dhe Persona të Pagjetur kanë mbajtur Punëtorin dy ditore me 4 dhe 5 Maj

May 06, 2019

Agjencia për Barazi Gjinore së bashku me Komisioni Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore dhe Persona të Pagjetur ,Koordinatorin Nacional për Dhunë në Familje dhe Grupin punues për plotesim ndryshimin e ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje kanë mbajtur punëtorin dy ditore me 4 dhe 5 Maj 2019 në Tiranë. Amandamentimi  Ligjit inicohet në përputhje me kërkesat e reja të Kodit të ri Penal të Kosovë për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhuna në Baza Gjinore. Kjo punëtori është mbështetur nga Agjencia për Barazi Gjinore/ Zyra e Kryeministrit.