December 02, 2021

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM sot dhe nesër do të mbajë trajnim me Policinë e Kosovës në Regjionin e Gjakovës për Procedurat Srandarde të Veprimit për Mbrojtje nga dhuna në Familje. Ky trajnim po mbahet në kuadër të fushatës së 16 Ditëve të Aktivizmi.