Agjencia për Barazi Gjinore për dy ditë radhazi ka mbajtur trajnim me Policinë e Kosovës për Procedurat Standarde të Veprimit

April 22, 2022

Agjencia për Barazi Gjinore për dy ditë radhazi ka mbajtur trajnim me Policinë e Kosovës, rreth përgjegjësive të tyre që janë të parapara në Procedurat Standarde të Veprimit,dhe pergjegjesit nga konventa e Stambolit , konkretisht me patrullat e policisë të cilët janë reaguesit e parë në rastet e dhunës në familje. Trajnimi po mbahet në regjionin e Ferizajt dhe po marrin pjesë 24 Policë.