Ballina | ABGJ

ABGJ/ZKM me datë 27 dhe 28 Qeshor është duke mbajtur trajnimin me Kompanitë që merren me realizimin të videspoteve për të pecjellë mesazhe të balancuar me prespektivë gjinore

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM me datë 27-28 Qershor është duke mbajt trajnim me kompanitë qe merren me realizime te videospoteve televizive lidhur me rendësin e promovimit të mesazheve të balancuara me perspektivë gjinore. Trajnimi është fokusuar në teknikat e prezantimit në frymën e legjislacionit që …

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM me datë 24-25 Qershor ka mbajt trajnim me Zyrtar nga Zyrat e Informimit Publik në Institucionet e RKS

Trajnimi është fokusuar në teknikat e prezantimit në frymën e legjislacionit që garanton barazinë gjinore, rritjen e njohurive për raportimin dhe prezantimin mediatik në formë të drejtë dhe të pa influencuar nga stereotipet gjinore, artikulim të mesazheve relevante në frymën e këtij legjislacio…

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore është duke vazhduar me trajnimin për Vlersimin e Ndikimit Gjinorë me datë 13 dhe 14 Qeshorë

Në trajnim për VNGJ i cili ka vazhduar  me 13 Qeshorë dhe do vazhdoj me 14 Qeshorë,janë shqyrtuar tri koncept dokumente: Koncept dokumenti për sëmundjet ngjitëse, nga Ministria e Shendetësisë ,Koncept dokumenti për sistemimin e punëtorëve të huaj të punësuar në RKS dhe Koncept dokumenti p&…

Lexo më shumë

Lajmet e Fundit


Agjencia për Barazi Gjinore është duke mbajtur trajnimin për Vlersimin e Ndikimit Gjinorë derisa trajnimi do të vazhdoj edhe me 11 Qershor

10 June 2019

Në trajnim do të shqyrtohen tri koncept dokumente: Koncept dokumenti për Avancimin e legjislacionit për sigurinë dhe shëndetin në punë, i cili do të shqyrtohet  nga Ministria e Punës dhe Mir…

Lexo më shumë

ABGJ në bashkëpunim me MASHT kanë prezantuar manualin “Parandalimi i Stereotipeve Gjinorë dhe Promovimi i Barazisë Gjinore në Tekstet dhe Mat…

06 June 2019

Me 6 qershor 2019, Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë organizuan në Prishtinë, prezantimin e udhëzuesit metodologjik “Parandalimi i Stere…

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM në bashkëpunim me akteret instituciona në Mitrovicë filluan ciklin e trajnimeve Procedurat Standarde të Veprimi…

31 May 2019

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM në bashkëpunim me akteret institucional me 30 dhe 31 Maj, në Mitrovice filluan ciklin e trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje. Ne tra…

Lexo më shumë

Publikimet


Video


Evente


Top