Ballina | ABGJ

Përfaqësuesit e ABGJ si dhe përfaqësues të Fakultetit Ekonomik ne UP janë duke qendruar për vizitë pune në Institutin për Studime Sociale, në Hagë

Me qellim të përfitimit të eksperiencave më të mira në integrimin e lëndes “ekonomiksi gjinor” në kuadër te UP-Fakulteti Ekonomik, Agjencia për Barazi Gjinore me financimin e Sida përmes projektit zbatues, Konzorciumi Niras –CPM International është duke realizuar vizitë studimore për pr…

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore ka mbajtur trajnimi për Studentët e Departamentit të Gazetarisë-Fakulteti i Filologjisë

Agjencia për Barazi Gjinore me 15 Janar 2020 , ka mbajtur trajnimin për Studentët e Departamentit të Gazetarisë.Ky trajnim është fokusuar në teknikat e prezentimit të lajmve , rritjen e njohurive për raportimin dhe prezantimin mediatik në formë të drejtë dhe të pa influencuar, artikulim të mesazheve…

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore me 13 dhe 14 Janar ka mbajtur trajnimin me Zyrtar nga Zyrat e Informimit Publik në Komunat e RKS

Trajnimi është fokusuar në teknikat e prezantimit në frymën e legjislacionit që garanton barazinë gjinore, rritjen e njohurive për raportimin dhe prezantimin mediatik në formë të drejtë dhe të pa influencuar nga stereotipet gjinore, artikulim të mesazheve relevante në frymën e këtij legjislacio…

Lexo më shumë

Lajmet e Fundit


Rrjeti i Grave në Shkencë dhe Arsim të Lartë me mbështetje nga Agjencia për Barazi Gjinore si dhe të Un Women, kanë mbajt punëtori njëditore…

17 December 2019

Rrjeti i Grave në Shkencë dhe Arsim të Lartë me mbështetje nga Agjencia për Barazi Gjinore si dhe të Un Women, kanë mbajt punëtori njëditore për planifikimin e aktiviteteve të RRGSHAT pë…

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Shoqatën e Grave te Shërbimit Korrektues te Republikës se Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën …

16 December 2019

  Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Shoqatën e Grave te Shërbimit Korrektues te Republikës se Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën ‘’Dhuna ne Familje dhe Ngacmimi seksual ,ndiki…

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me akteret institucional vazhduan ciklin e trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojt…

13 December 2019

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM me datë në 12 dhe 13 dhjetorë 2019 në  bashkëpunim me akteret institucional të Pejës vazhduan ciklin e trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbr…

Lexo më shumë

Publikimet


Video


Evente


Top