Ballina | ABGJ

Komitetit i Rrjetit për Fuqizimin e Grave në Pozita Vendimmarrëse në Sektorin Publik sot ka mbajt takimin e parë me gra udhëheqëse nga të gjitha Institucionet e Republikës së Kosovës

Qëllimi kësaj punëtorie ishte te identifikoj pengesat që mbajnë larg gratë nga vendimmarrja, te mbështes pjesëmarrjen e tyre, duke ndarë eksperiencat, sfidat dhe përvojat e grave qe tani me janë ne pozita vendimmarr&...

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore në kuadër të muajit Tetor, Muaj i Ndërgjegjësimit për Kancerin e Gjirit ka ndiçuar ndërtesën e Qeverisë së Rapublikës së Kosovës ...

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore sot dhe nesër do të mbajë trajnim me Policinë e Kosovës, rreth përgjegjësive të tyre që janë të parapara në Procedurat Standarde të Veprimit, konkretisht me patrullat ...

Lexo më shumë

Lajmet e Fundit


02 October 2023

TETORI - MUAJI I NDËRGJEGJËSIMIT PËR KANCERIN E GJIRIT Tetori, në të gjithë botën është muaji i ndërgjegjësimit për zbulimin e ...

Lexo më shumë

27 September 2023

Agjencia për Barazi Gjinore është duke mbajt trajnim në Komunën e Lipjanit me Anëtaret e Mekanizmit Koordinues për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, për Procedurat Standarde ...

Lexo më shumë

26 September 2023

Agjencia për Barazi Gjinore ka mbajt trajnim në Komunën e Vushtrrisë me Anëtaret e Mekanizmit Koordinues për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, për Procedurat Standarde të ...

Lexo më shumë

Publikimet


Video


Evente


Top