Ballina | ABGJ

Agjencia për Barazi Gjinore/ ZKM në bashkëpunim me Agjencinë për Barazi Gjinore Suedeze janë duke mbajt punëtori dy ditore me Zyrtaret për Barazi Gjinore në nivelin qendror. Kjo punëtori realizohet me synim të ...

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike, në koordinim me ZBGJ në Ministri të lnfrastrukturës dhe me mbështetje të asistencës teknike të ...

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike, në koordinim me ZBGJ në komunën e Dranasit dhe me mbështetje të asistencës teknike të UN ...

Lexo më shumë

Lajmet e Fundit


17 May 2023

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike, në koordinim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, dhe me mb&...

Lexo më shumë

27 April 2023

Agjencia për Barazi Gjinor/ZKM me date 27 dhe sot  me  28 Prill, po  mban punëtori  me grupin punes për rishikimin e Planit të Veprimit të PKBGJ p&...

Lexo më shumë

26 April 2023

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike, në koordinim me Ministrinë e Drejtësisë, dhe me mbështetje ...

Lexo më shumë

Publikimet


Video


Evente


Top