September 21, 2023

Me mbështjen  nga USAID, Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, Ambasada e Kanadasë në Kroaci dhe Kosovë, dhe Agjencia për Barazi Gjinore  u mbyllë edicioni i Javës së Gruas (WoW)!

Më shumë se 120 pjesëmarrës, që vijnë nga partitë politike, shoqëria civile, sektori privat dhe akademia, sot u diplomuan. 

Edicioni i këtij viti ishte i fokusuar në diskutimet për krijimin e politikave të barabarta dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë, me pjesëmarrësit që angazhohen aktivisht me zyrtarët publikë në konferencën hapëse dhe përmbyllëse, dhe pesë debatet komunale të mbajtura nëpër Kosovë. Week of Women është platforma më e madhe ndër-partiake në rajon, me mbi 1000 studentë nga prejardhje ndër-etnike. Ky edicion i Javës së Gruas u mbështet nga USAID, Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, Ambasada e Kanadasë në Kroaci dhe Kosovë, dhe Agjencia për Barazi Gjinore. Së bashku, ne po formësojmë një të ardhme të barabartë për Kosovën!

Vërejtjet e hapjes së Konferencës përmbyllëse të Javës së Gruas 2023 do të dorëzohen nga Ambasadorja Nancy Soderberg, Drejtoreshë Rezidente e NDI Kosovë, Edi Gusia, Ushtruesja e detyrës së Drejtorit Ekzekutiv, Agjencia për Barazi Gjinore, Republika e Kosovës dhe Laura Nichols, ish-drejtoreshë.