Agjencia për Barazi Gjinore mirëpriti Koordinatoren Nacional për Zhvillim në UN Znj.Ulirka Richardson

February 19, 2019
Me 15 shkurt 2019 në Agjencioni për Barazi Gjinore për vizitë qëndroj Koordinatorja Nacional për Zhvillim e UN Znj.Ulirka Richardson.
Znj.Richardson njoftoi përfaqësusit e ABGJ-së lidhur me punën dhe aktivitet që ka zhvilluar dhe ështe duke zhvilluar UN në Kosove .Derisa në anën tjetër Kryeshefja Egzekutive e ABGJ-së Edi Gusia në emër të ABGJ  njoftojZnj.Ulirka Richardson lidhur me punën të cilën është duke e kryjer ABGJ dhe projkete  dhe aktivitete që pritet të zhvillohen në të ardhmen nga ana e ABGJ-së. Qëllimi i këtij takimi ishte njfotim me punën e dyanshme dhe me format e bashkpunimit në të ardhmen .