Është mbajtur takimi i përbashkët në mes të ABGJ-së dhe ASK (Agjencionin e Statistikave të Kosoves)

January 21, 2019

January 21, 2019

Me 21 Janar 2018 u realizua takim i përbashkët në mes të ABGJ dhe ASK (Agjencionin e Statistikave),lidhur me incimin e kalkulimit të indeksit të Barazise Gjinore të Kosovës. Kjo inciative është vazhdimësi e bashkëpunimit ndërinstutucional në mes  ABGJ-ASK  e cila ka filluar kohet e fundit dhe po vazhdon me një intesfikim në këto vitet e fundit .Ky takim u realizua me qëllim të njoftohen palet lidhur me kalkulimin e indeksit të Barazis Gjinore duke ofruar njohuri për instutucionet lidhur me atë se si duhet kalkuluar indexi gjinore dhe për të shpërndarë informacionet dhe si  dhe të kontribuojnë në planifikimin e bashkëpunimit të mëtejshëm .Ky takim u financua nga SIDA Suedeze-projekt për fuqizimin e mekanizmave instutucional për Barazi Gjinore.