Me rastin shenimit të ditës ndërkombëtare të fëmijëve, Qendra Kosovare për Studime Gjinore se bashku me fëmijët e SHML “Sami Frasheri” në Prishtinë u takua me përfaqësues të  Agjencia për Barazi Gjinore/ Zyra e Kryeministrit

June 01, 2023

Me rastin shenimit të ditës ndërkombëtare të fëmijëve, Qendra Kosovare për Studime Gjinore se bashku me fëmijët e SHML “Sami Frasheri” në Prishtinë u takua me përfaqësues të  Agjencia për Barazi Gjinore/ Zyra e Kryeministrit

Kryeshefja ekzekutive e ABGJ-së Znj. Edi Gusia priti fëmijët në takim e cila ndër të tjera u shpjegoj fëmijëve punën dhe mandatin e Agjencise për Barazi Gjinore si dhe rëndësinë e vecantë e trajtimit të të drejtave të fëmijëve dhe perspektivës gjinore.

Ky takim u organizua ne kuadër të projektit “Përfshirja e Fëmijëve si qytetarë aktivë në promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe perspektivës gjinore”. Takimi u realizua nga QKSGj në partneritet me Save the Children Kosova/o dhe financohet nga Agjensia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar.