Agjencia për Barazi Gjinore u takua me anëtarët e Korpusit të Paqës

August 24, 2018

Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore të kryesuar nga Kryeshefja Ekzekutive Edi Gusia, u takuan me anëtarët e rinj të Korpusit të Paqes në Komunën e Kamenicës.Në takim u bisedua për rezultatet e mira të projektit të realizuar nga vullnetarët e Korpusit të Paqes, ku deri me tani janë ndërmarrë aktivitete të shumta nga fusha specifike, duke përfshirë arsimin, zhvillimin e Komuniteteve, zhvillimin ekonomik dhe fusha të tjera.Gjatë takimit nga ABGJ u prezantua, Ligji për Barazi Gjinore, mekanizmat institucional të Barazisë Gjinore, si dhe plani i punës së ABGJ-së.