U mbajt takimi i radhës me Zyrtare për Barazi Gjinore në Ministri dhe Komuna

April 12, 2016
Agjencia për Barazi Gjinore, sot  organizoi takimin e radhës me Zyrtaret për Barazi Gjinore në Ministri dhe Komuna. 
Më këtë rast U.d Kryeshefja Ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore Edi Gusia, ka prezantuar para të pranishmëve punët të cilat janë përfunduar deri tash dhe për punë të cilat pritet që në fund të këtij viti kalanderik të realizohen nga ana e ABGJ-së .
Në këtë takim nga shefja e Divizionit për Legjislacion znj.Leonora Selmani  është  prezantuar rregullorja  e Zyrtareve për Barazi Gjinore në Komuna dhe Ministri e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës.
Në fund të takimit u diskutua lidhur me koordinimin dhe bashkëpunimin për  aktivitete të cilat  janë planifikuar nga ABGJ dhe nga Zyrtaret për Barazi Gjinore në Komuna dhe Ministri që në këtë vit të shenohen 16 ditët e Aktivizmit. 
Në fund të takimit U.d  Kryeshefja Ekzekutive Edi Gusia falënderoi zyrtaret Ministrore dhe Komunale për kontributin dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm lidhur me aktiviteteve të ABGJ-së.