Me 09 mars 2018 është mbajtur Paneli i Diskutimi "Barazia Gjinore për Qeverisje të mirë"

January 30, 2018

Me 09 mars 2018 me rastin e  shenimt të 8 Marsit Ditës Ndërkombëtare të Gruas, Agjencia për Barazi Gjinore mori pjesë në Panelin e Diskutimit me Temen : "Barazia Gjinore për Qeverisje të mirë" të organizuar nga GIZ-i Gjerman.

Të pranishem në këtë panel diskutimi ishin  përfqësues të MAPL , Universitetit të Prishtines dhe nga shoqeria civile .

Në emër te ABGJ Shefja e divizionit për Legjislacion, Leonora Selmanaj , folii për legjislacionin dhe politikat publike që rregullojn dhe garantojn Barazin Gjinore në Kosovë ,gjithashtu u prezantua mandati i Agjencisë për Barazi Gjinore  dhe aktivitetet e kryera deri tani por edhe plani për të ardhmen.