Agjencia për Barazi Gjinore sot mikëpriti Ambasadoren Filandeze znj.Pia Stjernvall

January 30, 2018

Agjencia për Barazi Gjinore sot mikëpriti Ambasadoren Filandeze znj.Pia Stjernvall,në  këtë takim u prezantua mandati i Agjencisë ,Plani i punës iniciativa në zhvillimin e sipër dhe mundësitë e bashkëpunimit.

Shkëlqesia e saj znj.Pia Stjernvall foli për angazhimin e Qeverisë Filandeze për promovimin e Rrezolutës 1325 (Grate Paqja dhe Siguria) dhe Planin e Veprimit të Qeverisë Filandeze për zbatimin e Rezolutes 1325. Ambasadoria theksoi për rëndësinë e rolit të  përfshirjes së  grave në  procesim të  ndërtimit të  paqës dhe përgëzoj Agjencinë në punën që e bënë për  promovimin e parimit të Rezolutes 1325 në politika publike dhe iniciativa Qeveritare.