Agjencia për Barazi Gjinore nga data 22,23 Nëntor 2018 ka organizuar trajnimin lidhur me Vlerësimin e Ndikimit Gjinorë

November 24, 2018

Agjencia për Barazi Gjinore nga data 22,23 Nëntor, ka organizuar trajnimin lidhur me Vlerësimin e Ndikimit Gjinorë(VNR).

Në këtë trajnim të organizuar nga ABGJ janë shtejlluar tema të cilat kanë të bejnë me analizat Gjinore si dhe me Vlerësimin e Ndikimit Gjinor,poashtu është bërë përshkrimi i qëllimeve të VNR-së ,si të shfrytzohen i analizat e bëra , Definimi i Opsioneve-Analiza e Ndjeshme Gjinore dhe Pesha e Ndikimit Gjinor, Identifikimi dhe Vlerësimi i Ndikimeve të Ardhshme (ndikimi ekonomik, shoqëror, mjedisor, ndër-sektorial dhe buxhetor).

Trajnimi u mbajt nga dy eksperte ndërkombëtare,në këtë punëtori prezent ishin Zyrtaret për Barazi Gjinore nëpër Ministri.

Punëtorit u realizuan me mbështetjen e SIDA’s Suedez.