Agjencia për Barazi Gjinore ju njofton që do të pranojë të gjitha ankesat dhe do ti shqyrtoj ato, të cilat i pranon brenda afatit 5 ditor nga data 08/03/2021 deri me 12/03/2021. Të gjithë personat- bizneset të cilët nuk gjenden në listën e përfituesve mund të parashtrojnë ankesën e tyre tek zyrtari/ja i ABGJ-së, tek adresat ku keni aplikuar. Për arsye te situatës se krijuar nga pandemia Covid 19, afati për ankesa do te jetë vetëm pesë ditë.

March 08, 2021

 

 

 

 

Agjencia për Barazi Gjinore ju njofton që do të pranojë të gjitha ankesat dhe do ti shqyrtoj ato, të cilat i pranon brenda afatit 5 ditor nga data 08/03/2021 deri me 12/03/2021.

Të gjithë personat- bizneset të cilët nuk gjenden në listën e përfituesve mund të parashtrojnë ankesën e tyre tek zyrtari/ja i ABGJ-së, tek adresat ku keni aplikuar.

Për arsye te situatës se krijuar nga pandemia Covid 19, afati për ankesa do te jetë vetëm pesë ditë.