March 19, 2021

Agjencia për Barazi Gjinore ju njofton që Komisioni i Ankesave të  Biznesve  është duke punuar me intezitetin ma të madhe të punës dhe se afti i kthimit të përgjigjeve do te kryhet  deri me datë 23/03/2021.